Tukarkan Nanometer kepada Sentimeter

Nanometer dan sentimeter ialah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa yang mengukur panjang objek. Satu nanometer adalah sama dengan ke-10 juta daripada satu sentimeter.

Formula:

1 nanometer = 0.0000001 sentimeter (atau 10 -7 sentimeter)Simbol:

  • Nanometer: nm
  • Sentimeter: cm

Tukar kepada Meter:

  • 1 nanometer = 10 -9 meter
  • 1 sentimeter = 0.01 meter

Contoh:

  • 10 nanometer = 10 x 0.0000001 sentimeter = 0.0000010 sentimeter
  • 25 nanometer = 25 x 0.0000001 sentimeter = 0.0000025 sentimeter

Berikut ialah penukaran daripada nanometer kepada sentimeter:

nm cm nm cm nm cm nm cm
1 1.0×10^-07 26 2.6×10^-06 51 5.1×10^-06 76 7.6×10^-06
dua 2.0×10^-07 27 2.7×10^-06 52 5.2×10^-06 77 7.7×10^-06
3 3.0×10^-07 28 2.8×10^-06 53 5.3×10^-06 78 7.8×10^-06
4 4.0×10^-07 29 2.9×10^-06 54 5.4×10^-06 79 7.9×10^-06
5 5.0×10^-07 30 3.0×10^-06 55 5.5×10^-06 80 8.0×10^-06
6 6.0×10^-07 31 3.1×10^-06 56 5.6×10^-06 81 8.1×10^-06
7 7.0×10^-07 32 3.2×10^-06 57 5.7×10^-06 82 8.2×10^-06
8 8.0×10^-07 33 3.3×10^-06 58 5.8×10^-06 83 8.3×10^-06
9 9.0×10^-07 3. 4 3.4×10^-06 59 5.9×10^-06 84 8.4×10^-06
10 1.0×10^-06 35 3.5×10^-06 60 6.0×10^-06 85 8.5×10^-06
sebelas 1.1×10^-06 36 3.6×10^-06 61 6.1×10^-06 86 8.6×10^-06
12 1.2×10^-06 37 3.7×10^-06 62 6.2×10^-06 87 8.7×10^-06
13 1.3×10^-06 38 3.8×10^-06 63 6.3×10^-06 88 8.8×10^-06
14 1.4×10^-06 39 3.9×10^-06 64 6.4×10^-06 89 8.9×10^-06
lima belas 1.5×10^-06 40 4.0×10^-06 65 6.5×10^-06 90 9.0×10^-06
16 1.6×10^-06 41 4.1×10^-06 66 6.6×10^-06 91 9.1×10^-06
17 1.7×10^-06 42 4.2×10^-06 67 6.7×10^-06 92 9.2×10^-06
18 1.8×10^-06 43 4.3×10^-06 68 6.8×10^-06 93 9.3×10^-06
19 1.9×10^-06 44 4.4×10^-06 69 6.9×10^-06 94 9.4×10^-06
dua puluh 2.0×10^-06 Empat lima 4.5×10^-06 70 7.0×10^-06 95 9.5×10^-06
dua puluh satu 2.1×10^-06 46 4.6×10^-06 71 7.1×10^-06 96 9.6×10^-06
22 2.2×10^-06 47 4.7×10^-06 72 7.2×10^-06 97 9.7×10^-06
23 2.3×10^-06 48 4.8×10^-06 73 7.3×10^-06 98 9.8×10^-06
24 2.4×10^-06 49 4.9×10^-06 74 7.4×10^-06 99 9.9×10^-06
25 2.5×10^-06 lima puluh 5.0×10^-06 75 7.5×10^-06 100 1.0×10^-05

Muat turun Jadual

Sila semak juga nanometer kepada gigameter , nanometer kepada megameter , nanometer kepada kilometer , nanometer kepada hektometer , nanometer kepada dekameter , nanometer kepada meter , nanometer kepada desimeter , nanometer kepada milimeter dan nanometer kepada mikrometer .