Tukarkan Mikrometer kepada Milimeter

Mikrometer dan milimeter ialah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa. Satu mikrometer adalah sama dengan 1 perseribu daripada satu milimeter.

Formula:

1 mikrometer = 0.001 milimeter (atau 1/1,000 milimeter)Simbol:

  • Mikrometer: μm
  • Milimeter: mm

Tukar kepada Meter:

  • 1 mikrometer = 10 -6 meter
  • 1 milimeter = 0.001 meter

Contoh:

  • 10 mikrometer = 10 x 0.001 milimeter = 0.010 milimeter
  • 25 mikrometer = 25 x 0.001 milimeter = 0.025 milimeter

Berikut ialah penukaran daripada mikrometer kepada milimeter:

μm mm μm mm μm mm μm mm
1 0.001 26 0.026 51 0.051 76 0.076
dua 0.002 27 0.027 52 0.052 77 0.077
3 0.003 28 0.028 53 0.053 78 0.078
4 0.004 29 0.029 54 0.054 79 0.079
5 0.005 30 0.030 55 0.055 80 0.080
6 0.006 31 0.031 56 0.056 81 0.081
7 0.007 32 0.032 57 0.057 82 0.082
8 0.008 33 0.033 58 0.058 83 0.083
9 0.009 3. 4 0.034 59 0.059 84 0.084
10 0.010 35 0.035 60 0.060 85 0.085
sebelas 0.011 36 0.036 61 0.061 86 0.086
12 0.012 37 0.037 62 0.062 87 0.087
13 0.013 38 0.038 63 0.063 88 0.088
14 0.014 39 0.039 64 0.064 89 0.089
lima belas 0.015 40 0.040 65 0.065 90 0.090
16 0.016 41 0.041 66 0.066 91 0.091
17 0.017 42 0.042 67 0.067 92 0.092
18 0.018 43 0.043 68 0.068 93 0.093
19 0.019 44 0.044 69 0.069 94 0.094
dua puluh 0.020 Empat lima 0.045 70 0.070 95 0.095
dua puluh satu 0.021 46 0.046 71 0.071 96 0.096
22 0.022 47 0.047 72 0.072 97 0.097
23 0.023 48 0.048 73 0.073 98 0.098
24 0.024 49 0.049 74 0.074 99 0.099
25 0.025 lima puluh 0.050 75 0.075 100 0.100

Muat turun Jadual

Sila semak juga mikrometer kepada gigameter , mikrometer kepada megameter , mikrometer kepada kilometer , mikrometer kepada hektometer , mikrometer kepada dekameter , mikrometer ke meter , mikrometer kepada desimeter , mikrometer kepada sentimeter dan mikrometer kepada nanometer .