Tukar Milimeter kepada Mikrometer

Milimeter dan mikrometer ialah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa. Satu milimeter bersamaan dengan 1,000 mikrometer.

Formula:

1 milimeter = 1,000 mikrometerSimbol:

  • Milimeter: mm
  • Mikrometer: μm

Tukar kepada Meter:

  • 1 milimeter = 0.001 meter
  • 1 mikrometer = 10 -6 meter

Contoh:

  • 10 milimeter = 10 x 1,000 mikrometer = 10,000 mikrometer
  • 25 milimeter = 25 x 1,000 mikrometer = 25,000 mikrometer

Berikut ialah penukaran daripada milimeter kepada mikrometer:

mm μm mm μm mm μm mm μm
1 1,000 26 26,000 51 51,000 76 76,000
dua 2,000 27 27,000 52 52,000 77 77,000
3 3,000 28 28,000 53 53,000 78 78,000
4 4,000 29 29,000 54 54,000 79 79,000
5 5,000 30 30,000 55 55,000 80 80,000
6 6,000 31 31,000 56 56,000 81 81,000
7 7,000 32 32,000 57 57,000 82 82,000
8 8,000 33 33,000 58 58,000 83 83,000
9 9,000 3. 4 34,000 59 59,000 84 84,000
10 10,000 35 35,000 60 60,000 85 85,000
sebelas 11,000 36 36,000 61 61,000 86 86,000
12 12,000 37 37,000 62 62,000 87 87,000
13 13,000 38 38,000 63 63,000 88 88,000
14 14,000 39 39,000 64 64,000 89 89,000
lima belas 15,000 40 40,000 65 65,000 90 90,000
16 16,000 41 41,000 66 66,000 91 91,000
17 17,000 42 42,000 67 67,000 92 92,000
18 18,000 43 43,000 68 68,000 93 93,000
19 19,000 44 44,000 69 69,000 94 94,000
dua puluh 20,000 Empat lima 45,000 70 70,000 95 95,000
dua puluh satu 21,000 46 46,000 71 71,000 96 96,000
22 22,000 47 47,000 72 72,000 97 97,000
23 23,000 48 48,000 73 73,000 98 98,000
24 24,000 49 49,000 74 74,000 99 99,000
25 25,000 lima puluh 50,000 75 75,000 100 100,000

Muat turun Jadual

Sila semak juga milimeter kepada gigameter , milimeter kepada megameter , milimeter kepada kilometer , milimeter kepada hektometer , milimeter kepada dekameter , milimeter ke meter , milimeter kepada desimeter , milimeter kepada sentimeter dan milimeter kepada nanometer .