Shift+F12: Simpan Buku Kerja

Jalan pintas Shift+F12 adalah untuk menyimpan buku kerja. Sila rujuk juga jalan pintas Alt+F2 .

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja;

 Imej ini mempunyai atribut alt kosong; nama failnya ialah exceltsemicolon01.jpg

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Beralih kekunci, kemudian tekan kekunci F12 kekunci daripada papan kekunci. Ini adalah untuk memaparkan tetingkap Save As.Semak Lagi Pintasan Excel