2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Desimeter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi bersamaan dengan 1.495978707 × 10^12 desimeter.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Meter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi bersamaan dengan 1.495978707 × 10^11 meter.2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Dekameter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi adalah sama dengan 1.495978707 × 10^10 dekameter.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Hektometer

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi bersamaan dengan 1.495978707 × 10^9 hektar.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Kilometer

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi bersamaan dengan 1.495978707 × 10^8 kilometer.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Megameter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi adalah sama dengan 1.495978707 × 10^5 megameter.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Gigameter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi adalah sama dengan 1.495978707 × 10^2 gigameter.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Terameter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi bersamaan dengan 0.1495978707 terameter.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Petameter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi bersamaan dengan 1.495978707 × 10^-4 petameter.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Exameter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi adalah sama dengan 1.495978707 × 10^-7 pemeriksa.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Zettameter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi bersamaan dengan 1.495978707 × 10^-10 zettameter.

2023
Veronika Miller

Tukar Unit Astronomi kepada Yottameter

Unit astronomi ialah unit panjang yang kira-kira jarak dari bumi ke matahari. Satu unit astronomi bersamaan dengan 1.495978707 × 10^-13 yottameter.

2023
Veronika Miller

Tukarkan Nanometer kepada Sentimeter

Nanometer dan sentimeter adalah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa. Satu nanometer bersamaan dengan 10 juta sentimeter.

2023
Veronika Miller

Tukarkan Nanometer kepada Mikrometer

Nanometer dan mikrometer adalah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa. Satu nanometer bersamaan dengan 1 perseribu mikrometer.

2023
Veronika Miller

Tukar Nanometer kepada Milimeter

Nanometer dan milimeter adalah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa. Satu nanometer bersamaan dengan 1 juta milimeter.

2023
Veronika Miller

Tukar Sentimeter kepada Inci

Inci ialah unit dalam sistem empayar yang mengukur panjang sesuatu objek. Satu inci bersamaan dengan 2.54 sentimeter. Simbol: dalam atau ' ( perdana berganda)

2023
Veronika Miller

Tukar Nanometer kepada Decimeter

Nanometer dan desimeter adalah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa. Satu nanometer bersamaan dengan 100 juta desimeter.

2023
Veronika Miller

Tukar Nanometer kepada Dekameter

Nanometer dan dekameter adalah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa. Satu nanometer bersamaan dengan 10 bilion dekameter.

2023
Veronika Miller

Tukar Mikrometer kepada Gigameter

Mikrometer dan gigameter ialah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa. Satu mikrometer bersamaan dengan 1 kuadrilion gigameter.

2023
Veronika Miller

Tukarkan Mikrometer kepada Megameter

Mikrometer dan megameter ialah kedua-dua unit panjang dalam sistem metrik antarabangsa. Satu mikrometer bersamaan dengan 1 trilion daripada megameter.