Mengapa Paksi X dalam Carta Buih Tunjukkan Integer

Masalah: Paksi X dalam Carta Buih tidak menunjukkan nilai yang betul, sebaliknya paksi X menunjukkan integer.

Masalahnya ialah carta gelembung telah menggunakan semua data termasuk sel pertama dengan teks, sila klik di mana-mana dalam carta untuk menyemak. Apabila sel pertama dengan Teks dipilih, paksi X memaparkan integer.

Walaupun sel pertama tidak dipilih dalam Jadual Data Excel biasa untuk carta Bubble?Untuk membuat paksi X menunjukkan data dengan betul, kita perlu menjadikan sel pertama tidak dipilih.

Langkah 1: Klik kanan pada Carta Buih, klik ' Pilih Data ';

Langkah 2: Klik ' Sunting ' di dalam ' Pilih Sumber Data 'tingkap;

Langkah 3: Dalam ' Edit Siri ' tetingkap, tukar formula dalam kotak 'Nilai siri X'. Contohnya, tukar $A$ 1 :$A$6 hingga $A$ dua :$A$6;

Selepas menukar formula, sel pertama tidak akan dipilih;

Langkah 4: Klik okey di bawah. Paksi X akan menjadi normal.

Muat turun Contoh