2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New Jersey, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri New Jersey, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New Jersey, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri New Jersey, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New Jersey, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri New Jersey, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 13 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 247 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New Mexico, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri New Mexico, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New Mexico, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri New Mexico, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New York, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri New York, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 hari kelepasan am dan 249 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New York, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri New York, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New York, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri New York, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 13 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 247 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di North Carolina, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Carolina Utara, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di North Carolina, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Carolina Utara, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di North Carolina, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Carolina Utara, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 248 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di North Dakota, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Dakota Utara, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10.5 hari kelepasan am dan 251.5 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di North Dakota, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Dakota Utara, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 250 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di North Dakota, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Dakota Utara, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10.5 hari kelepasan am dan 250.5 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Ohio, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Ohio, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Ohio, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Ohio, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 250 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Ohio, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Ohio, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Oklahoma, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Oklahoma, terdapat 104 hujung minggu, 11 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Oklahoma, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Oklahoma, terdapat 104 hujung minggu, 11 cuti umum dan 250 hari bekerja pada 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Oregon, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Oregon, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.