2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Maryland, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Maryland, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 hari kelepasan am dan 249 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Maryland, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Maryland, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Massachusetts, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Massachusetts, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Massachusetts, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Massachusetts, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Massachusetts, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Massachusetts, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Michigan, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Michigan, terdapat 104 hujung minggu, 13 cuti umum dan 249 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Michigan, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Michigan, terdapat 104 hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Minnesota, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Minnesota, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Minnesota, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Minnesota, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Montana, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Montana, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Montana, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Montana, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Montana, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Montana, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 250 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Nebraska, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Nebraska, terdapat 104 hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Nebraska, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Nebraska, terdapat 104 hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Nebraska, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Nebraska, Amerika Syarikat, terdapat 104 hujung minggu, 13 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 247 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Nevada, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Nevada, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 249 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Nevada, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Nevada, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Nevada, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Nevada, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New Hampshire, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri New Hampshire, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di New Hampshire, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri New Hampshire, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.