2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Idaho, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Idaho, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Idaho, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Idaho, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2019.2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Illinois, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Illinois, terdapat 104 hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Illinois, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Illinois, terdapat 104 hujung minggu, 13 cuti umum dan 249 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Indiana, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Indiana, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Indiana, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Indiana, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Indiana, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Indiana, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 248 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Iowa, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Iowa, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 9 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Kansas, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Kansas, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Iowa, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Iowa, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 9 cuti umum dan 253 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Kansas, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Kansas, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 9 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Louisiana, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Louisiana, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Kansas, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Kansas, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 9 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 251 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Louisiana, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Louisiana, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Louisiana, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Louisiana, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11.5 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 248.5 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Maine, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Maine, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Maine, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Maine, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 13 hari kelepasan am, 1 hari kelepasan diperhatikan pada 31 Disember dan 247 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Maine, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Maine, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Kentucky, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Kentucky, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11.5 hari kelepasan am dan 249.5 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Kentucky, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Kentucky, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11.5 hari kelepasan am dan 250.5 hari bekerja pada tahun 2020.