2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Alabama, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Alabama, terdapat 104 hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Amerika Syarikat, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti Persekutuan dan 251 hari bekerja pada 2019.2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Amerika Syarikat pada 2020

2020 adalah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Amerika Syarikat, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti Persekutuan dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di California, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri California, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di California, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri California, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum, 1 cuti tambahan pada 31 Disember dan 249 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di California, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri California, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Colorado, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Colorado, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Colorado, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Colorado, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Delaware, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Delaware, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Connecticut, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Connecticut, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 hari kelepasan am dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Connecticut, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Connecticut, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Delaware, Amerika Syarikat pada tahun 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Delaware, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Florida, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Florida, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 9 cuti umum dan 253 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Florida, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Florida, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 9 cuti umum, 1 cutiĀ diperhatikan pada 31 Disember dan 251 hari bekerja.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Florida, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Florida, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 9 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Georgia, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Georgia, terdapat 104 hujung minggu, 12 cuti umum dan 249 hari bekerja pada 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Georgia, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Georgia, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Hawaii, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Hawaii, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 13 cuti umum dan 248 hari bekerja pada tahun 2019.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Hawaii, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Hawaii, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 14 hari kelepasan am dan 248 hari bekerja pada tahun 2020.

2023
Veronika Miller

Hari Bekerja di Idaho, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Idaho, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 11 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 249 hari bekerja.