2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Greenland pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Greenland, terdapat 104 hujung minggu, 13 cuti umum dan 248 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Greenland pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Greenland, terdapat 104 hujung minggu, 13 cuti umum dan 249 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Algeria pada tahun 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Algeria, terdapat 104 hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Algeria pada tahun 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Algeria, terdapat 105 hujung minggu, 12 cuti umum dan 248 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Australia pada 2019

Terdapat 254 hari bekerja apabila hanya mengira 7 hari kelepasan kebangsaan, namun bilangan hari bekerja di setiap negeri atau wilayah adalah berbeza.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Afghanistan pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Afghanistan, terdapat 104 hujung minggu, 16 cuti umum dan 246 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Albania pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Albania, terdapat 104 hujung minggu, 15 cuti umum dan 248 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Guinea pada tahun 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Guinea, terdapat 104 hujung minggu, 13 cuti umum dan 249 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Guinea pada tahun 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Guinea, terdapat 104 hujung minggu, 13 cuti umum dan 248 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Guinea pada tahun 2022

2022 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Guinea, terdapat 105 hujung minggu, 13 cuti umum dan 247 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Arkansas, Amerika Syarikat pada tahun 2021

Di Negeri Arkansas, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 250 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Arkansas, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Arkansas, Amerika Syarikat, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2019.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Arkansas, Amerika Syarikat pada tahun 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Arkansas, terdapat 104 hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Arizona, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Arizona, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2019.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Arizona, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Arizona, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 250 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Arizona, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Arizona, Amerika Syarikat, terdapat 104 hari hujung minggu, 10 cuti umum dan 252 hari bekerja pada tahun 2020.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Alaska, Amerika Syarikat pada 2021

2021 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Alaska, terdapat 104 hujung minggu, 11 cuti umum, 1 cuti yang diperhatikan pada 31 Disember dan 249 hari bekerja.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Alaska, Amerika Syarikat pada 2019

2019 adalah tahun biasa yang mempunyai 365 hari secara keseluruhan. Di Negeri Alaska, terdapat 104 hujung minggu, 11 cuti umum dan 250 hari bekerja pada 2019.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Alabama, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Alabama, terdapat 104 hujung minggu, 12 cuti umum dan 250 hari bekerja pada tahun 2020.

2024
Veronika Miller

Hari Bekerja di Alaska, Amerika Syarikat pada 2020

2020 ialah tahun lompat yang mempunyai 366 hari secara keseluruhan. Di Negeri Alaska, terdapat 104 hujung minggu, 11 cuti umum dan 251 hari bekerja pada tahun 2020.