F12: Simpan Sebagai Kotak

The F12 kunci adalah untuk memaparkan Simpan sebagai kotak dialog.

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja;

Langkah 2: Tekan butang F12 kekunci dari papan kekunci, dan ' Simpan sebagai ' kotak dialog akan muncul.Semak Lagi Pintasan Excel