Ctrl+X: Memindahkan Sel Terpilih

Jalan pintas Ctrl+X adalah untuk memindahkan sel yang dipilih.

Langkah 1: Pilih julat data A1:C1;

 Imej ini mempunyai atribut alt kosong; nama failnya ialah excelctrlshiftplus01.jpg

Langkah 2: Klik kanan dan salin julat data (atau menggunakan pintasan Ctrl+C );Langkah 3: Klik sel yang anda ingin tampalkan (cth., A5);

 Imej ini mempunyai atribut alt kosong; nama failnya ialah excelctrlv001.jpg

Langkah 4: Tekan pintasan ' Ctrl+X ', kandungan yang disalin akan muncul di lokasi baharu.

Semak Lagi Pintasan Excel