Ctrl+Shift+Tab: Buku Kerja Sebelumnya

Jalan pintas Ctrl+Shift+Tab adalah untuk kembali ke buku kerja sebelumnya jika kursor berada dalam buku kerja atau akan kembali ke bar alat sebelumnya jika kursor berada dalam bar alat. Sila rujuk juga jalan pintas Ctrl+Shift+F6 .

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam satu lembaran kerja;

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Ctrl dan Beralih kekunci, kemudian tekan kekunci Tab kekunci daripada papan kekunci. Kursor akan kembali ke buku kerja sebelumnya. Imej ini mempunyai atribut alt kosong; nama failnya ialah excelctrlshiftf602.jpg

Semak Lagi Pintasan Excel