Ctrl+Shift+O: Pilih Sel dengan Nota

Jalan pintas Ctrl+Shift+O adalah untuk memilih semua sel yang mengandungi nota.

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja;

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Ctrl dan Beralih kekunci, kemudian tekan huruf itu O daripada papan kekunci. Semua sel dengan nota akan dipilih.

Semak Lagi Pintasan Excel