Ctrl+Shift+): Nyahsembunyikan Lajur

Jalan pintas Ctrl+Shift+) adalah untuk menyahsembunyikan lajur yang dipilih. Semak pintasan ' Ctrl+0 ' untuk melihat cara menyembunyikan lajur.

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja yang mengandungi lajur tersembunyi;

Langkah 2: Tekan dan tahan kekunci Ctrl dan Shift, kemudian tekan butang tanda kurungan kanan ( ) ).Semak Lagi Pintasan Excel