Ctrl+Shift+F6: Kembalikan Tetingkap Sebelumnya

Jalan pintas Ctrl+Shift+F6 adalah untuk kembali ke tetingkap sebelumnya apabila anda mempunyai lebih daripada satu buku kerja terbuka. Apabila anda hanya mempunyai satu buku kerja terbuka, kursor akan kekal. Sila rujuk juga jalan pintas Ctrl+Shift+Tab .

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam satu lembaran kerja;

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Ctrl dan Beralih kekunci, kemudian tekan kekunci F6 kekunci daripada papan kekunci. Kursor akan kembali ke buku kerja sebelumnya.Semak Lagi Pintasan Excel