Ctrl+Shift+Asterisk: Pilih Julat Semasa

Jalan pintas Ctrl+Shift+Asterisk (*) adalah untuk memilih julat semasa di sekeliling sel aktif, yang sama seperti Ctrl + Asterisk (*) .

Langkah 1: Pilih mana-mana sel dalam lembaran kerja;

Langkah 2: Tekan dan tahan ' Ctrl 'dan' Beralih ', kemudian tekan kekunci Asterisk (*) dari bahagian atas kawasan alfanumerik.Semak Lagi Pintasan Excel