Ctrl+Shift+3: Menggunakan Format Tarikh

Jalan pintas Ctrl+Shift+3 adalah untuk menggunakan format tarikh dengan hari, bulan dan tahun, sila lihat juga pintasan Ctrl+Shift+Tanda Nombor (#) .

Langkah 1: Pilih data yang anda ingin ubah format tarikh;

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Ctrl dan Beralih kekunci, kemudian tekan nombor ' 3 ' daripada papan kekunci. Tarikh ditukar daripada MM/DD/YYYY kepada DD-MMM-YY apabila menekan pintasan Ctrl+Shift+3.Semak Lagi Pintasan Excel