Ctrl+Minus: Paparkan Kotak Padam

Jalan pintas Ctrl+Tolak (-) adalah untuk memaparkan ' Padam ' kotak dialog.

Langkah 1: Pilih kandungan yang ingin anda padamkan;

Langkah 2: Tekan dan tahan kekunci ' Ctrl ', kemudian klik tolak ( ) daripada papan kekunci. Ini akan membawa ' Padam 'tingkap;

Langkah 3: Pilih salah satu pilihan dan klik okey .

Semak Lagi Pintasan Excel