Ctrl+Grave Accent: Tukar Nilai atau Formula

Jalan pintas Ctrl+Grave Accent (`) adalah untuk menukar nilai sel kepada formula.

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja yang mempunyai formula;

Langkah 2: Tekan dan tahan kekunci Ctrl, kemudian tekan butang Aksen Kubur (`) tanda dari papan kekunci. Formula dalam sel akan muncul.Semak Lagi Pintasan Excel