Ctrl+]: Formula Rujuk Sel Aktif

Jalan pintas Ctrl+] (kurungan segi empat tepat) adalah untuk memilih sel yang mengandungi formula yang merujuk terus kepada sel aktif. Sila rujuk pintasan Ctrl+Shift+} .

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja;

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Ctrl kekunci, kemudian tekan kekunci kurungan segi empat tepat tanda ( ] ). Sel dengan formula yang merujuk kepada sel ini akan dipilih.Semak Lagi Pintasan Excel