Ctrl+F9: Meminimumkan Buku Kerja

Jalan pintas Ctrl+F9 adalah untuk meminimumkan tetingkap buku kerja kepada ikon.

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja;

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Ctrl kekunci, kemudian tekan kekunci F9 kekunci daripada papan kekunci. Buku kerja akan diminimumkan kepada ikon.Semak Lagi Pintasan Excel