Ctrl+F2: Paparkan Pratonton Cetakan

Jalan pintas Ctrl+F2 adalah untuk memaparkan kawasan pratonton cetakan pada Cetak tab, sila rujuk juga Ctrl+P .

Langkah 1: Klik di mana-mana dalam lembaran kerja;

Langkah 2: Klik dan tahan butang Ctrl kekunci, kemudian tekan kekunci F2 kekunci daripada papan kekunci. Ini adalah untuk memaparkan Cetak pandangan.Semak Lagi Pintasan Excel