Ctrl+D: Salin Kandungan Paling Atas Ke Bawah

Jalan pintas Ctrl+D adalah untuk menyalin kandungan dan format sel paling atas bagi julat yang dipilih ke dalam sel di bawah. Sila lihat di bawah untuk butiran:

Langkah 1: Pilih julat data yang ingin anda ubah, cth., julat data A3:C6;

Langkah 2: Tekan dan tahan ' Ctrl ' kekunci, kemudian tekan huruf ' D '; semua baris kini mempunyai nilai baris pertama;Sekiranya anda tidak menyukai jalan pintas, anda hanya boleh menggunakan arahan salin dan tampal.

Langkah 1: Pilih nilai yang ingin anda ubah dan tekan ' Ctrl+C 'untuk menyalin;

Langkah 2: Pilih julat data yang anda ingin ubah;

Langkah 3: Tekan ' Ctrl+V ' untuk menampal dengan nilai baharu.