Ctrl+C: Salin Sel Terpilih

Jalan pintas Ctrl+C adalah untuk menyalin sel yang dipilih. Ia biasanya bersama-sama dengan pintasan ' Ctrl+V ', iaitu menampal kandungan yang disalin.

Langkah 1: Pilih sel untuk disalin; jika anda memilih keseluruhan julat data, sila semak pintasan ' Ctrl+A ';

Langkah 2: Tekan dan tahan ' Ctrl kekunci ' dari papan kekunci, dan kemudian tekan huruf ' C '. Anda akan melihat garis sekeliling untuk data yang dipilih berubah daripada garis pepejal kepada garis putus-putus;Langkah 3: Gerakkan kursor ke tempat yang anda ingin salin dan tekan pintasan ' Ctrl+V 'untuk menampal.

Sebagai alternatif, anda sentiasa boleh menyalin kandungan dengan langkah berikut:

Langkah 1: Pilih kandungan yang ingin anda salin;

Langkah 2: Klik kanan dan pilih ' Salinan ' daripada kotak dialog baharu.