Ctrl+A: Memilih Data Semasa

Jalan pintas Ctrl+A ialah salah satu pintasan yang paling berguna dalam Excel. Pintasan adalah untuk memilih julat data semasa di mana kursor berada atau keseluruhan lembaran kerja jika kursor tidak berada dalam julat data. Jika kursor berada dalam julat data, tekan sekali untuk memilih julat data dan tekan kali kedua untuk memilih keseluruhan lembaran kerja.

1. Apabila kursor berada dalam julat data

Langkah 1: Klik di mana-mana dalam julat data;Langkah 2: Tekan ' Ctrl ' kekunci dan tahan, kemudian tekan huruf ' A ' daripada papan kekunci. Ini adalah untuk memilih julat data semasa.

Langkah 3: Jika anda ingin memilih keseluruhan lembaran kerja, tekan ' Ctrl 'dan' A ' sekali lagi. Kali kedua akan memilih keseluruhan lembaran kerja.

2. Apabila kursor berada di luar julat data

Langkah 1: Klik di mana-mana di luar julat data;

Langkah 2: Tekan ' Ctrl ' kekunci dan tahan, kemudian tekan huruf ' A ' daripada papan kekunci. Ini adalah untuk memilih keseluruhan lembaran kerja.