Ctrl+9: Sembunyikan Baris

Jalan pintas Ctrl+9 adalah untuk menyembunyikan baris yang dipilih. Tolong periksa ' Ctrl+Shift+( ' untuk melihat cara menyahsembunyikan baris.

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam lembaran kerja (cth., A1);

Langkah 2: Tekan dan tahan butang Ctrl kekunci, kemudian klik nombor 9 daripada papan kekunci dalam bahagian alfanumerik. Baris pertama kini disembunyikan.Semak Lagi Pintasan Excel