Cara Semak Sama ada Sel Mengandungi Teks

Untuk menyemak sama ada sel mengandungi rentetan teks tertentu, anda boleh gunakan Fungsi Carian atau Cari Fungsi , yang akan memberitahu anda lokasi rentetan dalam sel. Perbezaan antara kedua-dua Fungsi ialah Fungsi Carian tidak sensitif huruf besar-besaran, manakala Fungsi Carian adalah sensitif huruf besar-besaran.

Sebagai contoh, jika anda menyemak 'Bagaimana untuk' sahaja, anda perlu menggunakan Cari Fungsi , dan jika anda menyemak 'Bagaimana untuk' atau 'bagaimana untuk', anda harus menggunakan Fungsi Carian .

Formula:

Tukar perkataan 'Semak' dalam formula di bawah dengan rentetan teks anda dan tukar A2 ke sel yang anda perlu semak, kemudian salin formula ke semua sel.

=IF(ISNUMBER(SEARCH('Semak',A2))=TRUE,A2,'') bukan huruf besar kecil;
=IF(ISNUMBER(FIND('Semak',A1))=TRUE,A1,'') sensitif huruf besar-besaran.

Penjelasan:

Langkah 1: Cari lokasi rentetan teks 'anak';

Hasilnya 13

Langkah 2: Fungsi Cari (atau Cari) mengembalikan nombor, bergabung dengan fungsi ISNUMBER dan fungsi IF untuk mengembalikan rentetan teks dalam sel.

Hasilnya Betul (atau salah jika tidak mengandungi teks)

Langkah 3: Gunakan fungsi IF untuk mengembalikan nilai sel apabila ia adalah nombor, dan biarkan kosong apabila tidak.

Hasilnya Elijah Anderson

Sila gantikan Fungsi Carian dengan Fungsi Cari jika anda mencari rentetan teks dengan sensitif huruf besar-besaran.

Muat turun contoh