Cara Sama ada Nilai adalah Rujukan

Fungsi ISREF adalah untuk menyemak sama ada nilai adalah rujukan. Hasilnya mengembalikan TRUE apabila ia adalah rujukan dan mengembalikan FALSE apabila ia bukan rujukan.

Formula:

=ISREF(nilai)Penjelasan:

Nilai diperlukan, hasilnya mengembalikan BENAR apabila nilai adalah rujukan dan mengembalikan Palsu apabila ia bukan rujukan.

Contoh:

=ISREF(A2)

Sel A2 ialah rujukan, jadi ISREF(A2) kembali betul .

=ISREF(6)

Nombor 6 bukan rujukan, jadi ISREF(6) kembali Salah .

Muat turun Fungsi ISREF