Cara Menyerlahkan Sel yang Mengandungi Rentetan Teks

– Cara Menyerlahkan Sel yang tidak Mengandungi Rentetan Teks
– Cara Menyerlahkan Sel yang Memulakan Rentetan Teks
– Cara Menyerlahkan Sel yang Menamatkan Rentetan Teks

menggunakan pemformatan bersyarat , anda boleh menyerlahkan semua sel yang mengandungi rentetan teks tertentu dengan cepat. Sila ikuti langkah di bawah untuk langkah:

Langkah 1: Pilih julat data;Langkah 2: Klik ' Rumah ' tab daripada Reben;

Langkah 3: Klik pada ' Pemformatan Bersyarat 'perintah dalam' Gaya ' bahagian;

Langkah 4: Klik pada ' Serlahkan Peraturan Sel ' perintah daripada senarai juntai bawah, kemudian pilih ' Teks yang mengandungi ' daripada senarai lanjutan;

Langkah 5: Taipkan rentetan teks (e.., li) dalam kotak pertama, dan formatkan sel dan warna fon dalam kotak kedua;

Langkah 6: Klik ' okey ' di bahagian bawah dan sel yang mengandungi rentetan akan berada dalam warna yang berbeza.

Jika anda ingin mempunyai warna yang berbeza untuk kandungan yang berbeza, sila ulangi langkah di atas dan tukar 'kandungan' dalam langkah 5 untuk nilai kedua, dan pilih warna serlahan.