Cara Menyemak Sama ada Nilai ialah Nombor Ganjil

Fungsi ISODD menyemak sama ada nilai adalah nombor ganjil. Apabila ia adalah nombor ganjil, hasilnya kembali kepada 'BENAR', dan mengembalikan 'PALSU' apabila ia bukan nombor ganjil.

Formula:

= ISODD (nilai)Penjelasan:

Nilai diperlukan, keputusan mengembalikan BENAR apabila nilai adalah nombor ganjil atau mengembalikan Salah apabila ia bukan nombor ganjil.

Awas:

Apabila nilainya TEKS, hasilnya mengembalikan #VALUE! kesilapan.

=ISODD(A2)

Sel A2 ialah nombor 1 iaitu nombor ganjil, ISODD(A2) kembali ke betul .

=ISEVEN(A3)

Sel A3 ialah nombor 2 iaitu nombor genap, ISODD(A3) kembali ke Salah .

Muat turun Fungsi ISODD