Cara Menyalin Formula

Sekali awak telah memasukkan formula , anda boleh menyalin dan menampal ke sel baharu untuk pengiraan lain.

Langkah 1. Klik pada sel dan masukkan formula, tekan ' Masuk 'untuk mendapatkan keputusan;

Langkah 2. Klik kanan dan salin sel dengan formula;Langkah 3. Pilih sel data seterusnya atau julat data, dan tampal formula sahaja ;

Langkah 4: Anda akan melihat keputusan dalam sel baharu.