Cara Menulis 0 hingga 100 dalam bahasa Jepun

Nombor ditulis dengan cara yang sama dalam matematik seperti 1, 2, 3…., walau bagaimanapun, penulisan dan sebutan nombor berbeza dalam bahasa yang berbeza.

Berikut ialah nombor dari 0 hingga 100, serta ratusan dan ribuan yang ditulis dalam bahasa Jepun.

Bahasa lain: cina | Belanda | Inggeris | Filipina | Perancis | Jerman | bahasa Yunani | Indonesia | Itali | Jepun | bahasa korea | Portugis | bahasa Rusia | bahasa Sepanyol

0 hingga 19 (rei kepada juu kyuu)

Pada satu. tulis Baca Pada satu. Menulis Baca
0 sifar raja 10 sepuluh pada
1 satu ichi sebelas sebelas mengenai ini
dua dua dalam 12 dua belas bahagian atas ialah
3 tiga orang suci 13 Tiga belas juu san
4 Empat yon / shi 14 empat belas pada yon /
jun shi
5 lima pergi lima belas lima belas di mana sahaja
6 enam tahun 16 enam belas pada roku
7 tujuh nana / shichi 17 tujuh belas sehingga /
jun shichi
8 Lapan hachi 18 lapan belas atas hachi
9 Sembilan kyuu / ku 19 Sembilan belas tinggi kyuu /
jun ku

20 hingga 39 (ni juu to san juu kyuu)

dua puluh dua puluh ia adalah tinggi 30 tiga puluh san juu
dua puluh satu dua puluh satu dah habis ni 31 tiga puluh satu itulah ichi
22 dua puluh dua sudah berakhir adalah 32 Tiga puluh dua san juu ni
23 dua puluh tiga ni juu san 33 Tiga puluh tiga san juu san
24 dua puluh empat adalah pada yon 3. 4 Tiga puluh empat san juu yon
25 dua puluh lima ia akan pergi 35 tiga puluh lima san juu pergi
26 Dua puluh enam ia adalah pada roku 36 Tiga puluh enam tahun san juu
27 Dua puluh tujuh ia adalah kira-kira lapan 37 tiga puluh tujuh san pada nana
28 Dua puluh lapan dah habis hachi 38 tiga puluh lapan san juu hachi
29 Dua puluh sembilan dah habis kyuu 39 tiga puluh sembilan san juu kyuu

40 hingga 59 (yon juu to go juu kyuu)

40 empat puluh tinggi tu lima puluh lima puluh naik atas
41 empat puluh satu yon juu ichi 51 lima puluh satu pergi ke atas ini
42 Empat puluh dua yon atas adalah 52 lima puluh dua naik adalah
43 empat puluh tiga yon juu san 53 Lima puluh tiga pergi jus san
44 Empat puluh empat a juu a 54 Lima puluh empat naik yon
Empat lima empat puluh lima anda pergi 55 Lima puluh lima naik pergi
46 empat puluh enam yon juu roku 56 lima puluh enam untuk tahun lepas
47 empat puluh tujuh pada nana 57 Lima puluh tujuh naik lapan
48 Empat puluh lapan yon juu hachi 58 lima puluh lapan teruskan hachi
49 empat puluh sembilan yon juu kyuu 59 lima puluh sembilan pergi atas kyuu

60 hingga 79 (roku juu kepada nana juu kyuu)

60 enam puluh roku pe 70 tujuh puluh nana bangun
61 enam puluh satu atas ni 71 tujuh puluh satu nana tentang ini
62 enam puluh dua roku up ni 72 tujuh puluh dua nana di atas ialah
63 enam puluh tiga juu san tahun 73 tujuh puluh tiga nana pada san
64 enam puluh empat roku juu yon 74 tujuh puluh empat nana pada yon
65 enam puluh lima tahun sudah 75 tujuh puluh lima nana teruskan
66 enam puluh enam tahun dalam setahun 76 tujuh puluh enam nana pada roku
67 enam puluh tujuh roku pe nana 77 tujuh puluh tujuh nana pada nana
68 enam puluh lapan roku juu hachi 78 78 nana pada hachi
69 Enam puluh sembilan roku juu kyuu 79 tujuh puluh sembilan nana pada kyuu

80 hingga 99 (hachi juu to kyuu juu kyuu)

80 lapan puluh belum berakhir 90 sembilan puluh tinggi kyuu
81 lapan puluh satu hachi juu ichi 91 Sembilan puluh satu kyuu tentang ini
82 82 tidak melebihinya 92 Sembilan puluh dua kyuu atas adalah
83 lapan puluh tiga hachi juu san 93 Sembilan puluh tiga kyuu juu san
84 Lapan puluh empat hachi juu yon 94 Sembilan puluh empat kyuu juu yon
85 Lapan puluh lima hachi dalam perjalanan 95 Sembilan puluh lima kyuu dalam perjalanan
86 lapan puluh enam hachi juu roku 96 Sembilan puluh enam kyuu juu roku
87 lapan puluh tujuh tidak lebih lapan 97 Sembilan puluh tujuh kyuu pada nana
88 Lapan Puluh Lapan hachi juu hachi 98 Sembilan puluh lapan kyuu juu hachi
89 Lapan puluh sembilan hachi juu kyuu 99 Sembilan puluh sembilan kyuu juu kyuu

100 hingga 9,000 (hyaku kepada kyuu sen)

100 seratus hyaku 1,000 seribu itu
200 dua ratus ni hyaku 2,000 dua ribu ni sen
300 tiga ratus san by aku 3,000 tiga ribu san zen
400 empat ratus yon hyaku 4,000 empat ribu seorang wali
500 lima ratus pergi hyaku 5,000 lima ribu pergi sen
600 enam ratus ro ppyaku 6,000 enam ribu roku sen
700 tujuh ratus nana hyaku 7,000 tujuh ribu nana sen
800 lapan ratus ha ppyaku 8,000 lapan ribu telah ssen
900 Sembilan ratus kyuu hyaku 9,000 Sembilan ribu kyuu sen

10,000 hingga 10,000,000 (lelaki ichi kepada lelaki issen)

10,000 sepuluh ribu lelaki ichi 1,000,000 juta lelaki kyahu
100,000 satu ratus ribu lelaki atasan 10,000,000 sepuluh juta lelaki issen

Tolong periksa semak di sini untuk nombor besar kepada Googillion (10 1000 ).