Cara Menukar Tarikh kepada Nombor Hari dengan Dua Digit

Jika anda mempunyai tarikh dan ingin menukar kepada nombor hari, anda boleh menggunakan sama ada Fungsi Hari atau Fungsi Teks .

Apabila menggunakan Fungsi Hari, secara lalai, ia mengembalikan satu digit nombor hari jika tarikh adalah dari hari pertama hingga hari kesembilan bulan itu, manakala fungsi Teks akan mengembalikan rentetan teks.

Sebagai contoh, 5/8/2011 akan mengembalikan 8 apabila menggunakan fungsi hari, dan kembali ke 08 atau hari minggu apabila menggunakan fungsi teks.Untuk menukar tarikh kepada nombor hari dengan 2 digit (cth., 08), sila salin formula dan tukar nama sel.

=Teks(A2,'DD')

Jika anda hanya menukar tarikh kepada nombor hari seperti sedia ada, sila gunakan fungsi DAY dengan formula di bawah.

=HARI(A2)

Sekiranya anda ingin menukar hari menjadi 3 digit (mis., 008), sila salin formula dan tukar nama sel.

=TEKS(HARI(A2),'000')

Kaedah lain ialah memformat tarikh ke dalam nombor hari dengan dua digit dengan langkah-langkah di bawah:

Langkah 1: Pilih julat tarikh dan klik ' Rumah ' tab daripada reben;

Langkah 2: Klik sudut kanan bawah dalam ' Nombor ' kumpulan;

Langkah 3: Dalam ' Format Sel ' tetingkap, klik ' Adat 'dan taip' dd ' dalam kotak jenis;

Langkah 4: Klik ' okey ' di bawah.