Cara Menukar Notasi Saintifik kepada Format x10 dalam Excel

Apabila nombor dalam Excel terlalu besar atau terlalu kecil, anda mungkin perlu menukarnya ke dalam format saintifik. Walau bagaimanapun, format saintifik lalai dalam Excel bukan dalam format x10.

Sebagai contoh, 1,000,000,000 akan diformatkan menjadi 1.0E+09 bila menukarnya kepada format saintifik dalam Excel .

Tiada cara langsung untuk memformat nombor ke dalam format x10 dalam Excel, sila gunakan formula berikut untuk menukar kepada format saintifik x10.

Formula:

=IF(A1>=1, REPLACE(TEXT(A1,'0.0E+00'), CARI('E', TEXT(A1,'0.0E+00')), 2, 'x10^'), REPLACE (TEKS(A1,'0.0E+00'), CARI('E', TEKS(A1,'0.0E+00')), 1, 'x10^'))

Di mana A1 ialah sel dengan nombor dan anda boleh menukarnya ke sel dengan data anda.

Penjelasan:

Langkah 1: Tukar nombor dalam format saintifik ke dalam format Teks;

Formula =TEXT(A1,'0.0E+00')
Hasilnya 1.0E+09

Langkah 2: Cari lokasi huruf 'E' dalam rentetan teks. Ia adalah watak keempat dalam contoh ini;

Formula =SEARCH('E',TEKS(A1,'0.0E+00'))
Hasilnya 4

Langkah 3: Gantikan rentetan teks ' E+ ' (huruf E dan tanda tambah) dengan rentetan teks baharu ' x10^ ', jika nilai lebih besar daripada atau sama dengan 1;

Formula =REPLACE(TEXT(A1,'0.0E+00'), CARI('E',TEXT(A1,'0.0E+00')),2, 'x10^')
Hasilnya 1.0×10^09

Langkah 4: Gantikan rentetan teks ' DAN ' (huruf E sahaja) dengan rentetan teks baharu ' x10^ ', jika nilainya kurang daripada 1.

Formula =IF(A1>=1, REPLACE(TEXT(A1,'0.0E+00'), CARI('E', TEXT(A1,'0.0E+00')), 2, 'x10^'), REPLACE (TEKS(A1,'0.0E+00'), CARIAN('E', TEKS(A1,'0.0E+00')), 1, 'x10^'))
Hasilnya 1.0×10^09