Cara Menukar Jadual Pangsi dalam Bentuk Jadual

Apabila anda mula-mula membuat Jadual Pangsi dengan berbilang item baris, reka letak lalai untuk Jadual Pangsi ialah Borang Padat , yang menyenaraikan semua item baris dalam satu lajur dan menjimatkan lebih banyak ruang kepada data berangka. Manakala Borang Jadual memaparkan satu lajur setiap medan dan menyediakan ruang untuk pengepala medan.

Untuk memaparkan reka letak Jadual Pangsi anda kepada borang Jadual, sila lihat langkah di bawah:

Langkah 1: Klik mana-mana sel dalam Jadual Pangsi;Langkah 2: Klik ' Reka bentuk ' Tab daripada Reben;

Langkah 3: Klik ' Reka Letak Laporan ' di dalam ' Susun atur bahagian ';

Langkah 4: Klik ' Tunjukkan dalam Bentuk Jadual ' daripada senarai juntai bawah;

Langkah 5: Jadual Pivot akan bertukar kepada bentuk Tabular.