Cara Menukar Format Tarikh dd.mm.yyyy kepada yyyy-mm-dd

Terdapat pelbagai cara untuk memaparkan tarikh dalam Excel. Jika anda mendapat format tarikh yang ditulis dalam format 'dd.mm.yyyy' dan anda ingin menukarnya kepada format yang berbeza seperti 'yyyy-mm-dd', anda perlu mengekstrak tahun, bulan dan hari dahulu , kemudian isikannya mengikut format 'yyyy-mm-dd' dengan tanda ampersand atau Fungsi Concat .

Daripada format 'dd.mm.yyyy' kepada 'yyyy-mm-dd', sila gunakan formula berikut dan tukar A2 dengan nama sel dalam fail anda.

=KANAN(A2,4) & '-' & TENGAH(A2,4,2) & '-' & KIRI(A2,2)di mana KANAN(A2,4) adalah untuk mendapatkan tahun, MID(A2,4,2) adalah untuk mendapatkan bulan, dan KIRI(A2,2) adalah untuk mendapatkan hari.

Jika anda ingin menukar format 'dd.mm.yyyy' kepada 'mm/dd/yyyy', sila gunakan formula berikut dan tukar A2 dengan nama sel dalam fail anda.

=MID(A2,4,2) & '/' & KIRI(A2,2) & '/' & KANAN(A2,4)