Cara Menukar Bilangan Hari kepada Tahun Bulan dan Hari

Jika anda mempunyai bilangan hari dan tertanya-tanya apakah tahun dan bulan, anda boleh menggunakan formula berikut:

=DATEDIF(0,A2,'y')&' tahun ' &DATEDIF(0,A2,'ym')&' bulan '&DATEDIF(0,A2,'md')&' hari'

Di mana A2 ialah sel dengan bilangan hari.  • DATEDIF(0,A2,'y') mengembalikan bilangan tahun;
  • DATEDIF(0,A2,'ym') mengembalikan bilangan bulan; dan
  • DATEDIF(0,A2,'md') mengembalikan bilangan hari.

Apabila bilangan tahun, bulan atau hari kembali 1, formula di atas kembali 1 tahun (atau bulan, hari) dan itu tidak betul dari segi tatabahasa. Sila gunakan Fungsi JIKA untuk menukar daripada jamak kepada tunggal.

=DATEDIF(0,A2, 'y') & IF(DATEDIF(0,A2, 'y')=1, ' year ', ' years ') &DATEDIF(0,A2,'ym') & IF(DATEDIF( 0,A2, 'ym')=1, ' month ', ' months ') & DATEDIF(0,A2, 'md') & IF(DATEDIF(0,A2, 'md')=1, ' day', 'hari')