Cara Menukar Bilangan Hari kepada Minggu

Jika anda mempunyai bilangan hari dan tertanya-tanya berapa minggu yang sama dengannya, anda boleh menggunakan formula berikut:

=INT(A2/7)&' minggu' & ' dan ' & (A2-INT(A2/7)*7) & ' hari'

Di mana A2 ialah sel dengan bilangan hari.  • INT(A2/7) mengembalikan bilangan minggu (juga boleh menggunakan Fungsi ROUNDDOWN );
  • A2-INT(A2/7)*7 mengembalikan bilangan hari yang tidak mencukupi untuk seminggu (iaitu, kurang daripada 7 hari).

Apabila bilangan minggu atau hari kembali 1, formula di atas kembali 1 minggu (atau 1 hari) dan itu dari segi tatabahasa tidak betul. Sila gunakan Fungsi JIKA untuk menukar daripada jamak kepada tunggal.

=INT(A2/7)&IF(INT(A2/7)=1,' minggu',' minggu') & ' dan ' & (A2-INT(A2/7)*7) & IF((A2-INT (A2/7)*7)=1,' hari',' hari')

Sekiranya anda perlu menyimpan perpuluhan, seperti 13.1 minggu, sila gunakan formula di bawah.

=ROUNDDOWN(A2/7,1) & IF(ROUNDDOWN(A2/7,1)=1, ' minggu', ' minggu')

Dalam formula ini, kami menyimpan 1 perpuluhan, tetapi anda boleh menukar nombor 1 dalam fungsi ROUNDDOWN kepada sebarang perpuluhan, mis. 2 dalam formula berikut.

=BULATAN(A2/7,2) & JIKA(BULATAN(A2/7,2)=1, ' minggu', ' minggu')