Cara Menjajarkan Kandungan Sel dalam Helaian Google

Sama seperti Microsoft Excel, anda selalunya perlu menyelaraskan kandungan dalam sel apabila bekerja dengan Helaian Google. Mereka mempunyai simbol yang berbeza, tetapi fungsinya adalah sama.

Langkah 1: Buka hamparan dan pilih julat sel atau data yang ingin anda formatkan. Dalam contoh ini, kami menggunakan satu sel untuk latihan, tetapi ia berfungsi dengan cara yang sama apabila anda mempunyai berbilang sel;

Langkah 2: Untuk mempunyai penjajaran kanan, kiri atau tengah, anda perlu mengklik ' Jajaran mendatar ' butang daripada reben, dan pilih salah satu daripada 3 pilihan;

Langkah 3: Untuk mempunyai penjajaran atas, tengah atau bawah, anda perlu mengklik ' Jajaran menegak ' butang daripada reben, dan pilih salah satu daripada 3 pilihan;

Dalam sesetengah situasi, anda bekerja di tingkap kecil dan tidak dapat melihat arahan ini, anda sentiasa boleh mendapatkannya daripada tab 'Sisipkan' dalam reben.

Langkah 4: Klik pada ' Format ' tab daripada reben;

Langkah 5: Klik ' Selaraskan ' perintah daripada senarai juntai bawah;

Langkah 6: Pilih penjajaran mendatar atau menegak daripada senarai lanjutan.