Cara Mengubah Masa Peringatan untuk Janji Temu dalam Outlook

Dalam Outlook, anda boleh tukar masa lalai untuk semua peringatan . Jika anda ingin menukar masa peringatan untuk satu temu janji atau acara, sila ikut langkah di bawah:

Langkah 1: Klik ' Kalendar ' butang dari bar tugas untuk membuka kalendar;

Langkah 2: Klik pada janji temu yang anda mahu tukar masa peringatan;

Langkah 3: Pilih masa peringatan baharu daripada Reben.