Cara Mengira Umur dalam Bulan

Terdapat beberapa cara mengira umur dalam tahun , tetapi jika anda perlu mengira umur dalam bulan, keadaannya sedikit berbeza. Bilangan hari dalam bulan biasa boleh menjadi mana-mana daripada 4 nombor: 28, 29, 30 atau 31.

Jika kita mengira hari antara dua tarikh dan kemudian dibahagikan dengan nombor tertentu, kita akan mendapat bilangan bulan. Walau bagaimanapun, itu tidak akan menjadi sangat tepat kerana 4 variasi.

Satu cara untuk mengira umur dalam bulan adalah dengan menggunakan Fungsi DATEDIF , yang mengira bilangan hari, bulan atau tahun antara dua tarikh.Sila salin formula berikut untuk mengira umur dalam bulan.

=DATEDIF(A2, B2, 'M')

Di mana A2 ialah tarikh mula dan B2 ialah tarikh tamat. 'M' ialah jenis pengiraan. Sila rujuk jadual di bawah untuk jenis pengiraan yang berbeza.

'Y' Bilangan tahun
'M' Bilangan bulan
'D' Bilangan hari
'MD' Bezanya apabila mengabaikan tahun dan bulan
'YM' Bezanya apabila mengabaikan tahun dan hari
'YD' Perbezaannya apabila mengabaikan tahun

Sila ambil perhatian bahawa ini adalah untuk mengira bilangan bulan penuh antara dua tarikh. Sebagai contoh, 20 Mei 2011 hingga 1 April 2012 ialah 10 bulan apabila menggunakan fungsi DATEDIF, malah hari sebenar antara adalah 11 hari lebih lama.