Cara Mengira Sel yang Kosong

Fungsi COUNTIF | Fungsi COUNTBLANK

Untuk mengira bilangan sel kosong, anda boleh menggunakan fungsi COUNTIF atau Fungsi COUNTBLANK .

1. Fungsi COUNTIFFormula:

= COUNTIF(Julat, '')

Penjelasan:

– Julat diperlukan, iaitu julat sel yang ingin anda kira;

– Kosong '' diperlukan.

Awas:

Tiada ruang dalam tanda petikan (''), jika tidak, anda akan mendapat ralat.

Contoh 1: Untuk mengira berapa banyak sel kosong dalam lajur A.

– Julat: Lajur A (A2:A8)

– Kosong '' (kriteria): tanda petikan ''.

= COUNTIF(A2:A8,'')
Terdapat 2 sel kosong dalam lajur A.

2. Fungsi COUNTBLANK

Anda juga boleh menggunakan fungsi COUNTBLANK untuk mengira sel kosong.

Formula:

= COUNTBLANK (Julat)

Contoh 2: Untuk mengira sel kosong dalam lajur A

=COUNTBLANK(A2:A8)
Terdapat 2 sel kosong dalam lajur A.

Muat Turun Kira Sel Kosong