Cara Mengira Nilai Kedua Terbesar

Anda boleh mengira nilai maksimum dengan fungsi Maks, tetapi untuk mengira nilai kedua atau ketiga terbesar, anda perlu menggunakan Fungsi BESAR .

Fungsi LARGE mengembalikan nilai ke-k terbesar daripada set data berdasarkan kedudukan relatifnya.

Untuk mengira nilai kedua terbesar daripada julat data, sila gunakan formula di bawah:=BESAR(B2:B6,2)

Di mana B2:B6 ialah julat data.

Untuk mengira nilai ketiga terbesar daripada julat data, sila tukar nombor 2 kepada 3.

=BESAR(B2:B6,3)