Cara Mengira Hari Terakhir dalam Sebulan

Terdapat kaedah yang berbeza untuk mengira hari terakhir dalam sebulan. Cara mudah ialah menggunakan Fungsi EOMONTH , yang mengembalikan hari terakhir bulan iaitu bilangan bulan yang dinyatakan sebelum atau selepas tarikh mula.

1. Fungsi EOMONTH

Sila gunakan formula di bawah untuk mengira hari terakhir bulan tersebut.=EOMONTH(A2,0)

Di mana A2 ialah sel dengan tarikh dan 0 bermaksud bulan semasa.

Anda menukar 0 kepada mana-mana nombor lain, di mana nombor positif bermaksud bulan selepas dan nombor negatif bermaksud bulan sebelumnya.

Contohnya, =EOMONTH(A2,3) akan mengembalikan hari terakhir bulan 3 bulan selepas tarikh dalam sel A2.

2. Fungsi TARIKH

Hari terakhir dalam sebulan berbeza-beza bulan dari bulan, tetapi hari pertama sentiasa sama, jadi anda boleh mendapatkan hari pertama bulan berikutnya, kemudian tolak satu hari kembali untuk mempunyai hari terakhir bulan itu.

=TARIKH(TAHUN(A2),BULAN(A2)+1,1)-1