Cara Mengira Hari Pertama dalam Sebulan

Berlainan daripada mengira hari terakhir dalam sebulan , lebih mudah untuk mengira hari pertama dalam sebulan.

Terdapat 4 tarikh berbeza untuk hari terakhir dalam sebulan (cth., 28 Feb, 29 Feb, 30 April dan 31 Mac), tetapi hari pertama dalam sebulan sentiasa sama.

Sila gunakan formula di bawah untuk mendapatkan hari pertama dalam sebulan:=TARIKH(TAHUN(A2),BULAN(A2),1)

Di mana A2 ialah sel dengan tarikh.

YEAR(A2) mengembalikan tahun tarikh, dan MONTH(A2) mengembalikan bulan tarikh tersebut.