Cara Mengira Hari dalam Bulan Tarikh

Untuk mengira hari dalam sebulan, anda boleh menggunakan Fungsi HARI dan juga Fungsi EOMONTH .

Fungsi DAY mengembalikan hari tarikh, cth., '18 Jan 2016' mengembalikan 18, hari dalam bulan Januari.

Fungsi EOMONTH mengembalikan hari terakhir bulan iaitu bilangan bulan yang dinyatakan sebelum atau selepas tarikh mula.Sila gunakan formula berikut untuk mengira hari dalam bulan tarikh tersebut.

=HARI(EOMONTH(A2,0))

Di mana A2 ialah sel dengan tarikh.

Contoh: Untuk mengira hari dalam bulan tarikh 1 November 2015 dalam Sel A3

– EOMONTH(A3,0) mengembalikan hari terakhir pada bulan November, iaitu 30 November 2015.

– DAY(EOMONTH(A3,0)) mengembalikan hari tarikh 30 November 2015, iaitu 30.

Tolong periksa cara mengira hari dalam setahun untuk hari dalam setahun.