Cara Mengira Bilangan Ruang dalam Sel

Untuk mengetahui berapa banyak ruang dalam sel tertentu, anda boleh menggunakan formula berikut:

Formula:

= LEN(Sel)-LEN(GANTI(Sel,' ',''))Penjelasan:

– LEN(Sel): untuk mengira panjang kandungan dalam sel;

– SUBSTITUTE(Sel,' ',''): untuk mengalih keluar ruang dalam sel menggunakan fungsi pengganti;

– LEN(SUBSTITUTE(Sel,' ','')): untuk mengira panjang kandungan tanpa ruang;

– LEN(Sel) – LEN(SUBSTITUTE(Sel,' ','')): untuk mengira panjang dengan ruang tolak panjang tanpa ruang.

Contoh: Untuk mengira berapa banyak ruang dalam sel A1

– LEN(A1): untuk mengira panjang sel A1, iaitu 32;

– SUBSTITUTE(A1,' ',''): untuk membuang ruang dalam sel;

– LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')): untuk mengira panjang kandungan tanpa ruang, iaitu 26;

– LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1,' ','')): untuk mengira panjang dengan ruang tolak panjang kandungan tanpa ruang (32 – 26=6).

= LEN (A1) -LEN (GANTI (A1, '', ''))

= LEN (A1) -LEN (GANTI (A1, '', ''))
Terdapat 6 ruang dalam sel A1.

Kira Bilangan Ruang dalam Sel