Cara Menghantar E-mel untuk Menyembunyikan Penerima dalam Outlook

Anda boleh menghantar e-mel kepada sekumpulan orang tanpa memberitahu orang lain bahawa kumpulan itu turut menerima e-mel tersebut. Anda boleh menghantar e-mel ke resit yang tidak didedahkan dengan langkah-langkah di bawah:

Langkah 1: Klik ' emel baru ' daripada tab Laman Utama;

Langkah 2: Taip semua alamat e-mel dalam Kotak Bcc (cth., James dan Leo);Nota: Jika anda tidak dapat mencari kotak Bcc dalam e-mel baharu, sila rujuk bagaimana untuk menunjukkan atau menyembunyikan medan Bcc .

Langkah 3: Klik ' Hantar 'untuk menghantar e-mel.